ไส้กรองแอร์

ไม่มีสินค้าในส่วนนี้

รถยนต์รุ่นใหม่ๆจะมีการดึงอากาศภายนอกเข้ามาในห้องโดยสารเพื่อให้มีออกซิเจนเพียงพอ โดยอากาศที่ดึงเข้ามาจะผ่านตัวไส้กรองแอร์ ดังนั้นถ้าไส้กรองแอร์ไม่ได้มาตรฐานจะส่งผลให้มลภาวะต่างๆภายนอกรถยนต์ เช่น ควันไฟ หรือแม้แต่ PM2.5 เข้ามาในตัวรถได้ โดยส่วนใหญ่แล้วกรองแอร์จะถูกติดตั้งไว้บริเวณลิ้นชักฝั่งผู้โดยสารเบาะหน้า สามารถเปลี่ยนง่ายๆได้ด้วยตนเอง

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ใหม่